Ingredience

Co je to kopál?

Kopál je název pro různé aromatické rostlinné pryskyřice, které se nacházejí v mezistupni polymerace a tvrdnutí mezi pryskyřicí a jantarem. Nejběžnější a nejznámější kopál pochází ze stromů čeledi Burseraceae. Běžně se používá k očištění a pročištění energií míst a lidí.

Kopál je velmi důležitým prvkem v lékařské a náboženské tradici Mezoameriky již od předhispánských dob, neboť kouř, který při spalování uvolňuje, byl civilizacemi této oblasti používán jako oběť božstvům a k léčení různých tělesných a duchovních onemocnění. I dnes je takové použití běžné v tradiční domorodé medicíně.

V předhispánských dobách byl mezi Mexiky nebo Aztéky znám jako copalquáhuitl: „kopálový strom“ a pryskyřice z něj získaná jako copalli: „kadidlo“. Pro své náboženské využití byl znám jako iztacteteo, tedy „bílý bůh“, a to kvůli barvě kouře, který vydával. Kopálovou pryskyřici rituálně používali obyvatelé hlavního města Aztéků, kteří ji pálili jako oběť svým bohům.

V záznamech španělských kronikářů je zaznamenáno obřadní používání kopálu jako oběti bohům v oficiálním kultu i v osobních kultech prostého lidu; používal se v magii při ochranných zaříkáváních a při občanských oslavách. Byl spojován zejména se symbolikou plodnosti, vody a deště.

Používání kopálu bylo rozšířeno i mezi mayskou kulturou, kde byl znám pod názvem pom.

Použití v tradiční medicíně.

Kopál se používal již od dávných dob k léčbě různých onemocnění. Již Francisco Hernández uvádí, že se kopál používá k léčbě bolestí hlavy a „všech nemocí, které se rodí z chladných a vlhkých příčin“.

Dokonce i v moderní době je zaznamenáno jeho léčebné využití u současných domorodých komunit, které používají různé druhy kopálu při onemocněních, jako jsou bolesti žaludku, zubů, popáleniny, horečka a dýchací potíže.

Nejrozšířenější je však použití s ohledem na tzv. kulturní nemoci, které jsou součástí kosmogonie mezoamerických domorodých národů: strach, špatný vzduch a zlo způsobené čarodějnictvím nebo škodlivými duchovními vlivy, k jejichž léčbě patří použití kopálu ve vonných tyčinkách.

 

Zdroj: Wikipedie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *